پس از گذشت پنج ماه از حادثه کشته شدن راننده پراید در تصادف خودروی پورشه با آن در یکی از خیابان های اصفهان، رای اولیه این پرونده صادر شد که واکنش هایی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت.