"KWSP tidak akan melepaskan Plus untuk sebarang tawaran yang lebih rendah daripada nilai saksama," maklum Ketua Pegawai Eksekutifnya, Tunku Alizakri Alias.