นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมครม.เศรษฐกิจเตรียมดัน 3 มาตรการ แก้ภัยแล้ง - เติมบัตรสวัสดิการฯ- แจกเงิน 10 ล้านคน