โจชัว หว่อง ผู้นำการประท้วงรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง เรียกร้องสิทธิให้ชาวฮ่องกงบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกา ตามแผนรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยให้ฮ่องกงของแกนนำเรียกร้องประชาธิปไตยคนสำคัญของฮ่องกง