Số người Nhật Bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của họ đã vượt quá 70.000 lầngười, đây là con số lớn nhất trong lịch sử đất nước, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết hôm thứ Sáu.

Cụ thể, đã có hơn 71.000 người tại Nhật Bản có độ tuổi từ 100 trở lên, bao gồm 8.463 đàn ông và 62.700 phụ nữ, chỉ riêng trong năm 2019, số người trên 100 tuổi đã tăng thêm 1.453 người.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tin rằng "sự tiến bộ trong công nghệ y tế và nỗ lực tăng cường sức khỏe" là những lý do chính cho việc người dân Nhật Bản có tuổi thọ cao.

Chính quyền hứa "sẽ hỗ trợ cho người già, để ngay cả sau khi đạt số tuổi rất cao, họ vẫn có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ".

Kỷ lục đã được cập nhật trong suốt 49 năm qua. Khi nghiên cứu được bắt đầu vào năm 1963, chỉ có 153 người trăm tuổi ở Nhật Bản. Chỉ riêng trong 30 năm qua, số lượng người 100 tuổi đã tăng 23 lần.

Huy Vũ

Theo Sputnik