امروز در چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی 44 نفر در گلستان نام نویسی کردند.