Ngựa hất văng du khách xuống sông vì quá nặng

Xuka (st)

Lạc đà gục ngã vì bị du khách lấy thịt đè người

Du khách bất ngờ vì vườn thú dùng thú giả